فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   دامپروري عمومي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 23002025
رشته مهندسي كشاورزي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری-عملی
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار