فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/07/24   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1394/07/24


سلیمان پاک سرشت
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم اجتماعي
تاریخ تولد1351/06/01
محل تولد پیرانشهر
علایق شخصی روش‌‌شناسي علوم اجتماعي
رئالیسم انتقادی
جامعه‌شناسي فضاي مجازي
ارزيابي تاثیر اجتماعي سیاستها و پروژه ها
پست الکترونیکی (E_mail)
S_pakseresht@Yahoo.com
pakseresht@basu.ac.ir
آدرس محل تدریس تلفن
همدان ـ دانشگاه بوعلي سينا ـ دانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي ـ گروه علوم اجتماعيداخلی811-8292615(386