صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5911

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/09/27   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/02/29


دکتر محمود تعجبي
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم تربيتي
تاریخ تولد1347/09/23
محل تولد همدان
پست الکترونیکی (E_mail)
MTAAJOBI@GMAIL.COM
آدرس محل کار تلفن
همدان - خیابان مهدیه -دانشگاه بوعلی سیناثابت38381243