صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 8466

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/03   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/08/03


دکتر محمد طاهري
درجهدانشیار
گروه آموزشيزبان وادبيات فارسي
تاریخ تولد1347/04/02
محل تولد تهران
پست الکترونیکی (E_mail)
mtytaheri@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسیهمراه09183154989