صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 2147

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/10/12   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/11/03


دکتر رضا طاهرخانی
درجهاستادیار
گروه آموزشيزبانهاي خارجي
تاریخ تولد1360/01/01
محل تولد همدان
علایق شخصی SLA, ESP/EAP, Applied Linguistics
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
r.taherkhani@basu.ac.ir