صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14196

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1391/11/19   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1391/11/19


محمدحسين‌ توكلي‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيفيزيك
تاریخ تولد1341/10/09
محل تولد همدان
پست الکترونیکی (E_mail)
mht@basu.ac.ir