صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 15261

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/03/02   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسی ارشدمهندسي عمرانفتوگرامتريصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1380
کارشناسیمهندسي عمراننقشه بردارياصفهان1378
دکتریمهندسي عمرانسنجش از دوردانشگاه زوریخ1394