فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/09/25   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
زبان تخصصي 2الهيات و معارف اسلاميهمه گرایش ها1394بهاراخبارتمرین هانمرات
تفسير 1الهيات و معارف اسلاميهمه گرایش ها1393پاییزاخبارتمرین هانمرات
تفسير موضوعي قرآن همه رشته هاهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات