فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/02/30   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیالهيات و معارف اسلاميدانشگاه تهران1364
کارشناسی ارشدعلوم قرآن و حديثدانشگاه تهران1368
دکتریعلوم قرآن و حديث دانشگاه تهران 1378