فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1374/02/26   
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  سازمان بسیج اساتید کشور  عضو      
  بنیاد قران استان  عضو      
  انجمن معارف اسلامی ایران  عضو      
  انجمن علوم قران وحدیث ایران  عضو      
 انجمن ملی مطالعات خانواده جمهوری اسلامی ایران  پژوهشگر و کارشناس  1392/06/13    
 موسسه فرهنگ اسلامی حقوق خانواده سیره  دبیر  1390/01/01