فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/25   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
معیار شناسی تطور لفظی و معنوی واژگان در کاربرد های قرانی
رمضانعلی بیگدلی
تحقیقاتیراهنمادکتری
نقد و بررسی معیار های تفسیر ایات متشابه لفظی قران کریم با محوریت کتاب ، ملاک التاویل القاطع بذوی الالحاد و التعطیل فی توجیه المتشابه اللفظ م
عطاالله محجوب
تحقیقاتیراهنمادکتری
معنا شناسی صفات خداوند در انطباق خواتیم ایات قران بر محتوای آیات( قلمرو بحث: صفات سمیع، بصیر و علیم)
حسن مظاهری
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
ارتباط آیات و تناسب محتوایی و ساختاری سوره های واقعه و قیامت
محمد حسین موحد نیا
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد


«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
حدیث در ایینه حدیث
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تقوا از منظر تفاسیر عرفانی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی مبانی وروش تفسیر اهل بیت ع
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
مسند ابی ذر غفاری
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی توقیعات امام زمان (عج)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تنزیه خداوند از منظر قرآن کریم
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
وظایف و مسوءلیت های مومنان در جوامع ناسالم از منظر نهج البلاغه
حیدر حیدری شریف آبادی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی روش تربیتی "بشارت" از منظر قرآن وروایات
فاطمه یوسف پور
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی شخصیت وآیین حضرت هود(ع) در قرآن کریم
سمیه رضایی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحقیق در مسجد طراز اسلامی از منظر قران و روایات
علی عبدلی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی منشا،عوامل واثار سختی در زندگی انسان از منظر قران وروایات
مرضیه سعیدی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
وحدت یا کثرت ادیان از منظر قران و روایات اسلامی
رضا کریمی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
پژوهشی در تفسیر اثری سوره انعام (آیات 1_35) بر اساس تفاسیر اثری
محبوبه شاه حسینی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
پژوهشی در مبانی قرانی 20 خطبه اول نهج البلاغه
نرگس همتی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
پژوهشی در تحولات تفسیر نگاری مفسران در دوران معاصر
اسماعیل شعبانی کامران
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی حقوق زوجین در قران و آموزه های یهود
زینب رحیمی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحقیق در اراده و مشیت خداوند بر اساس روایات اصول کافی و شروح آن
محمد محسنی دفرازی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اخلاق حرفه ای در آموزشهای رسمی بر اساس روایات اصول کافی
علی عابدی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تبیین شاخص های سبک زندگی اسلامی بر اساس آموزه های علوی
نسرین اکبری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی کرامت انسانی در رساله حقوق امام سجاد ع و اعلامیه جهانی حقوق بشر
فرزانه یعقوبی دو چنانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحلیل مبانی اندیشه های محدث سید نعمت الله جزایری در حدیث و رجال
تحقیقاتیراهنمادکتری
راه های برون رفت انسان معاصر از عقل گرایی مادی بر اساس روایات امام رضا ع
طیبه کریمی مبینی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
امکان سنجی و طراحی مدل فهم ساختارمند قران کریم بر اساس تحلیل ساختار روایت در داستانهای قران کریم با استفاده از نظریات ژرار ژنت
مجتبی شکوری
تحقیقاتیراهنمادکتری
فرهنگ مدیریت و حفاظت از منابع آب از دیدگاه قران و روایات
نفیسه محمدیان تدین
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحلیل چگونگی تجسم اعمال در معاد و آثار تربیتی آن بر اساس قران و روایات
خلیل محسنی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی و شرح زیارت عدیریه امام هادی ع
سید علی عزیزی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحلیل سیر تدریجی تعالیم قران کریم در خصوص زنان
لیلی قربانی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تحقیق در مبانی و روش تفسیری "نفحات الرحمن فی تفسیر القران- شیخ محمد نهاوندی"
حمید یاوری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تفسیر روایی سوره انعام(ایات 1-35) بر اساس روایات اهل بیت ع
محبوبه شاه حسینی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحلیل مبانی فقه‌‌الحدیثی و رجالی محدّث‌‌ سید نعمت الله جزایری
تحقیقاتیراهنمادکتری