فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/11/28   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن کریم Echo of Islam 1988-57و64
  [2]سنت احیاگری در تاریخ- اطلاعات شماره 19145
  [3]تحقیقی در زمینه مفردات سوره حشر( بخش اول ) فصلنامه ترجمان وحی 1378-6
  [4]اعجاز قرآن به روایت قاضی عبد الجبار فصلنامه تخصصی بینات 1377-19
  [5]ابوهریر ه و نشر اسرائیلیات و احادیث موضوع فصلنامه علوم حدیث 1375-10 ، منتشر شده در « فصلنامه علوم حدیث » ، سال 1377
  [6]حدیث لوح فاطمه و نکته هایی در شرح آن فصلنامه علوم حدیث 1376-10
  [7]جامعه شناسی تفسیر المنار فصلنامه فرهنگ همدان 1381-28
  [8]گفتگو با سید محمد حسینی نجفی صاحب تفسیر انوار درخشان فصلنامه فرهنگ همدان 1375-5
  [9]شرح حال شیخ محمد نهاوندی و نگاهی به نفحات الرحمن فصلنامه فرهنگ همدان 1381-26
  [10] پیش نیازهای فرهنگی و اجتماعی گسترش عدالت اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه فصلنامه فرهنگ همدان 1379-23و24
  [11]نخستین گام در تدوین و نگارش حدیث فصلنامه فرهنگ همدان 1377-13و14
  [12]در محضر نماینده ولی فقیه در همدان و گفتگوی قرآن شناسی فصلنامه فرهنگ همدان 1375-6
  [13]گفتگو با ایه الله شیخ هادی تالهی ییرامون قرآن فصلنامه فرهنگ همدان 1374-4
  [14]قرآن ، یک اسم و 50 وصف فصلنامه فرهنگ همدان 1374-2و3
  [15]ولایت ناپذیری در برابر کفار و مشرکین از دیدگاه قرآن فصلنامه فرهنگ همدان 1374-1
  [16]بهترین جامعه از نگاه قرآن کریم (به زبان انگلیسی ) کنگره بین المللی ابن سینا – ازبکستان - 1381
  [17]تحقیقی در زمینه مفردات سوره حشر( بخش دوم) ترجمان وحی 1379-7
  [18]فلسفه سیاسی اسلام از دیدگاه بو علی سینا(به زبان انگلیسی ) کنگره بین المللی ابن سینا – ازبکستان - 1380
  [19]اندیشه احیاء گری استاد مطهری همایش احیاء تفکر دینی – دانشگاه بیرجند 1378
  [20]اندیشه احیاء گری استاد مطهری همایش احیاء تفکر دینی – دانشگاه بیرجند 1378
1   2   3  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] جنگ تحمیلی، وعاظ السلاطین و حامیان بغات ،همايش مسابقات بین المللی فرهنگی هنری "حرم امن" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1367 ،تاريخ 1366/01/25 تا 1367/01/25
  [2] معرفی نفحات الرحمان وروش تفسیری مفسر ،همايش گنگره بزرگ داشت نهاوندی -نهاوند-1384 ،تاريخ 1384/07/20 تا 1384/07/20
  [3] چیستی و چرایی وحدت ،همايش بزگداشت وحدت حوزه و دانشگاه همدان آذر 1372 ،تاريخ 1372/09/27 تا 1385/05/09 ، واقع در همدان دانشگاه بوعلی سینا
  [4] بهترین جامعه از نگاه قرآن کریم (به زبان انگلیسی ) کنگره بین المللی ابن سینا – ازبکستان - 1381 ،همايش کنگره بین المللی ابن سینا 1379 ازبکستان ،تاريخ 1388/07/13 تا 1388/07/13
  [5] فلسفه سیاسی اسلام از دیدگاه بو علی سینا(به زبان انگلیسی ) کنگره بین المللی ابن سینا – ازبکستان - 1380 ،همايش همایش بین المللی ابن سینا 1380 ازبکستان ،تاريخ 1388/07/13 تا 1388/07/13
  [6] احیاء تفکر دینی از دیدگاه دکتر شریعتی و استاد مطهری – دانشگاه بیرجند 1378 ،همايش احیاء فکر دینی همایش احیاء تفکر دینی – دانشگاه بیرجند 1378 ،تاريخ 1388/07/13 تا 1388/07/13
  [7] بهره گیری از روشهای نوین در اموزش این درس ،همايش همایش انقلاب اسلامی و ریشه های ان قم اذر 1374 ،تاريخ 1388/07/20 تا 1388/07/20
  [8] برخی مولفه های پایداری حکومت ها از منظر نهج البلاغه ، حسینعلی ترکمانی ،همايش دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ،تاريخ 1391/02/09 تا 1391/02/09 ، واقع در همدان دانشگاه بوعلی سینا
  [9] ازدواج به سبک اسلامی از تئوری تا عمل ، حسِن علی ترکمانی ،همايش کنفرانس بین المللی هنر و علوم IJAS ،تاريخ 1391/03/29 تا 1391/04/01 ، واقع در فلورانس ایتالیا
  [10] وحدت متعالی دین ، حسینعلی ترکمانی رضا کریمی و ... ،همايش همایش بین المللی ادیان توحیدی -اصفهان 1393 ،تاريخ 1393/11/16 تا 1393/11/17 ، واقع در ایران اصفهان
  [11] وظایف فرهنگی حکومت علوی از منظر امام علی (ع) ، حسینعلی ترکمانی
پروین عبدی ،همايش همایش بین المللی حکومت علوی ، نگاهی پس از 14 قرن ،تاريخ 1394/02/09 تا 1394/02/10 ، واقع در قم دانشگاه مفید
  [12] شبکه ارتباطی " بعث" با وازه های مترادف در قران ، حسینعلی ترکمانی-رمضانعلی بیگدلی ،همايش نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی ،تاريخ 1395/02/30 تا 1395/02/30
  [13] مفهوم شناسی تفسیری وازه " استطاعت" در کاربردهای قرانی ، حسینعلی ترکمانی- پریسا دباغیان ،همايش نخستین همایش ملی وازه پزوهی در علوم اسلامی ،تاريخ 1395/02/30 تا 1395/02/30
  [14] بررسی جنبه های نظری و عملی ازدواج سنتی و مدرن در ایران ، حسینعلی ترکمانی- فرشته ندری ابیانه- محمد ابراهیم ترکمانی ،همايش اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی-عدیر ،تاريخ 1395/02/30 تا 1395/02/31 ، واقع در ایرن-رشت دانشگاه پیام نور
  [15] مقایسه نظام اموزش مکتب خانه ای قران کریم با نظام فعلی اموزش قران در اموزش و پرورش ، حسینعلی ترکمانی- مجتبی شکوری ،همايش اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پزوهش دینی-غدیر ،تاريخ 1395/02/30 تا 1395/02/31 ، واقع در ایران - رشت - دانشگاه پیام نور
  [16] بررسی کارکرد روایات تفسیری در انوار درخشان ، حسینعلی ترکمانی
محمد ابراهیم ترکمانی ،همايش کنگره ملی بزرگداشت آیت الله نجفی همدانی صاحب انوار درخشان در تفسیر قران ،تاريخ 1396/10/20 تا 1396/10/21 ، واقع در همدان دانشگاه علوم پزشکی
  [17] بررسی تطبیقی جایگاه موسیقی از منظر فیلسوفان مسلمان و پاسخ به یک سوال ، حسینعلی ترکمانی
فرشته ندری ابیانه ،همايش سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ،تاريخ 1396/11/28 تا 1396/11/28 ، واقع در قم مسجد جمکران
1  
کتاب ها
  [1]1- خانواده مهبط قرار و قوام حسینعلی ترکمانی family ,center of stability –- 1367- بنیاد اندیشه اسلامی ، سال 1366
  [2]1-حدود روابط خارجی ازدیدگاه قران -بنیاد اندیشه اسلامی- تهران ، انتشارات بنیاد اندیشه اسلامی ، سال 1366
  [3]2- چهار سفر تا ظهور انسان کامل – 1380 - انتشارات نور علم همدان – کتاب اموزشی درس اخلاق در دانشگاه ، حسینعلی ترکمانی و فرشته ندری ابیانه ، انتشارات نور علم ، سال 1381
  [4]3- تصحیح و نقد نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن - حسینعلی ترکمانی 1384- آستان قدس رضوی ، انتشارات بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی ، سال 1384
  [5]اصول و مبانی تفسیر قران کریم-دانشگاه بوعلی سینا 1392 ، حسینعلی ترکمانی ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، سال 1392
  [6]شاهد و شمع (بررسی نقش زنان استان همدان در دوران دفاع مقدس) بنیاد حفظ آثارو نشر ارزشهای دفاع مقدس1393 ، فرشته ندری ابیانه-حسینعلی ترکمانی ، انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ، سال 1393
1