صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 20670

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/15   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مدیر گروه روانشناسی ازسال 1380تادیماه1391      
  رئیس دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی  1393/05/06    
  ریاست دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی