صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/09/26   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/09/26


دکتر علي‌ يلفاني‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيتربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخ تولد1342/12/17
محل تولد همدان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
ali_yalfani@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
دانشکده علوم ورزشیثابت08138381421

سایر تلفن ها
ثابت08138381422