فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/11/02   
 
عنوان طرح
  [1]   عوامل مرتبط با افت تحصيلي دروس رياضي و زبان انگليسي
  [2]   اثر بخشي اجتماع درمان مدار در افزايش سلامت روان، مهارتهاي زندگي و جلوگيري از عود مجدد افراد سوء مصرف كننده مواد
  [3]   بررسي، تلخيص نتايج طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته در مرکز تحقيقات سوء مصرف و وابستگي به مواد
  [4]   عوامل مؤثر بر افت تحصيلي درس رياضي در استان خراسان شمالي
  [5]   هنجاريابي آزمون مهارت هاي زندگي بر روي معتادان مراكز اجتماع درمان مدار كشور
  [6]   طرح اجتماع محور پيشگيري از اعتياد در شهرستان رزن
  [7]   بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد درزنان مبتلابه اختلال سوء مصرف و وابستگی به مواد
  [8]   شناسایی ارتباطات نوروفیزیولوژیکی مدارهاي عصبی حالتهاي هیجانی منفی و عود در معتادان به مواد مخدر با استفاده از fMRI
  [9]   شناسايي عوامل مؤثر در شروع الگوي مصرف تزريقي در افراد وابسته به مواد اپيوئيدي
  [10]   طرح اجتماع محور پيشگيري از اعتياد در شهرستان همدان