فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/09/01   
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 انجمن روانشناسي اجتماعي ايران  مسئول انجمن روانشناسي اجتماعي ايران در استان همدان  1385/01/01  1390/12/29  
 انجمن روانشناسي ايران   عضو اصلي  1386/01/01    
 سازمان نظام روانشناسي استان همدان  رئیس شورای استانی سازمان نظام روانشناسي استان همدان  1392/01/01