فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1385/11/27   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی تأثیر بیشبود و کمبود تقویت و تنبیه محیطی بر اختلال افسردگی
تحقیقاتیممتحنکارشناسی
مقايسه سبكهاي شناختي ( همگرا، واگرا، جذب كننده و انطباق يابنده ) استادان و دانشجويان مرد و زن رشته هاي علوم انساني، پزشكي، فني _ مهندسي و هنر
تحقیقاتیممتحنکارشناسی ارشد
بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عودکننده
تحقیقاتیممتحندکتری