فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/11/02   
از تاریخ   1393/11/18   تا تاریخ   1394/04/20
از تاریخ   1393/11/18   تا تاریخ   1394/04/20
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
دوشنبه
 روانشناسی... 
سه شنبه
روانشناسی...جلسه... 
چهار شنبه
 آسیب...