فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/09/01   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مدیر مسئول فصلنامه پژوهشهای نهج البلاغه  1391/07/01    
  مدیر مسئول دو فصلنامه راهبردهای شناختی یادگیری  1394/01/01    
  مسئول مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا  1394/02/20