فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1385/11/27   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تبریز  دانشگاه تبریز  دانشگاه تبریز  1373/07/01  1376/12/06  
 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران  دانشگاه علامه طباطبائی تهران   تهران  1379/07/01  1381/04/04  
 دکترای روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران  دانشگاه علامه طباطبائی تهران   تهران  1382/07/01  1386/09/26