فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/05/01   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/10/19


دکتر مرتضی یاوری
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم درمانگاهی
تاریخ تولد1356/06/20
محل تولد گلپایگان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
morteza.yavari@gmail.com