فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   مامائي دامپزشكي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 13093035
رشته دامپزشكي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 1.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار