فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   عمليات كشتارگاهي 2  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 13093030
رشته دامپزشكي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد عملی
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار