فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   برنامه ريزي درسي ابتدائي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083095
رشته علوم تربيتي
گرایش برنامه ربزي درسي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی ده نمره فاینال(امتحان تشریحی)-شش نمره میان ترم تشریحی -چهر نمره کار عملی
توضیحات پروژه درس تدوین مفاله بر اساس ضوابط تعیین شده