فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083055
رشته علوم تربيتي
گرایش برنامه ربزي درسي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی ده نمره ترجمه انگلیسی به فارسی-چهار نمره فعالیت کلاسی-سه نمره ترجمه فارسی به انگلیسی-سه نمره درک مطلب