فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   مسائل آموزش و پرورش ايران  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083031
رشته علوم تربيتي
گرایش مديريت آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی ده نمره فاینال-شش نمره میان ترم-چهر نمره تدوین مقاله