فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   سنجش و اندازه گيري  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 20004
رشته علوم تربيتي
گرایش مديريت آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی 10نمره پایان ترم+6نمره میان ترم +4نمره تمرین و کار عملی