فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   متون زبان خارجه در مديريت و برنامه ريزي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083040
رشته علوم تربيتي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی فعالیت کلاسی+ آزمون میان ترم +آزمون فاینال