فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/12/27   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی  1393/04/31  1395/05/31  
  نماینده دانشگاه بوعلی در دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی  1388/09/24  1391/09/24  
  سر دبیر فصلنامه دانش انتظامی همدان  1393/01/15    
  سر دبیر فصلنامه توسعه حرفه ای معلم دانشگاه فرهنگیان همدان  1393/09/04    
  مدیر امور آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان  1395/06/01  1397/02/17  
  مدير برنامه ريزي آموزشي دانشگاه بوعلي سينا همدان  1397/02/18    
  سرپرست نظارت ، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه بوعلي سينا همدان  1397/02/18    
  رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان  1397/12/25