فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/10/01   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 گارگاه اموزشی روش تحقیق 1  دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه شیراز  دانشگاه شیراز  1381/11/05  1381/11/07  
 گارگاه اموزشی روش شناسی پژوهش  دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه شیراز  دانشگاه شیراز  1381/11/16  1381/11/17  
 گارگاه اموزشی روش تحقیق 2  دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه شیراز  دانشگاه شیراز  1381/12/24  1381/12/26  
 گارگاه اموزشی شیوه های سنجش و ارزشیابی اموزشی  دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه شیراز  دانشگاه شیراز  1380/10/23  1380/10/25  
 گارگاه اموزشی نیاز سنجی در برنامه درسی  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  دانشگاه شیراز  1385/12/17  1385/12/17  
 گارگاه اموزشی ارزشیابی برنامه ها ی درسی  معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز  دانشگاه شیراز  1383/03/07  1383/03/08  
 کارگاه اموزشی طراحی و تولید مواد اموزشی دوره پیش دبستان  معاونت تربیت نیروی انسانی وزارت اموزش و پرورش  تهران  1380/02/29  1380/02/31  
 گارگاه اموزشی اشنایی با نرم افزار اماری spss  دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه شیراز  دانشگاه شیراز  1382/04/28  1382/04/29  
 آشنایی با اتوماسیون اداری  دانشگاه بوعلی  سالن شهید ایزدی  1387/09/05  1388/09/05  
 گارگاه روش تحقیق  دانشگاه بوعلی سینا  سالن شهید ایزدی  1388/04/03  1388/04/04  
 کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه ساما ندهی نیروی انسانی  آموزش و پرورش استان گیلان  دهکده ساحلی بندر انزلی  1379/07/07  1379/07/08  
 کارگاه آموزشی علم سنجی  دانشگاه بوعلی  سالن شهید ایزدی  1388/07/16  1388/07/16  
 کارگاه آموزشی endnote جهت مقاله نویسی  دانشگاه بوعلی سینا  سالن شهید ایزدی  1388/09/26  1388/09/26  
 بررسی فرایند و موانع نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی  دانشگاه بوعلی سینا  سالن شهید ایزدی  1389/04/06  1389/04/06  
 جایگاه هوش عاطفی در آموزش  دانشگاه بوعلی  سالن شهید ایزدی  1390/09/09  1390/09/09  
 آداب تعلیم و تربیت و اندیشه های سیاسی در اسلام  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلی  دانشکده ادبیات  1390/05/10  1390/05/20  
 عرفان های نوظهور  دانشگاه بوعلی  سالن شهید ایزدی  1390/12/07  1391/03/08  
 روش شناسی پژوهش با تأکید بر اقدام پژوهی  دانشگاه بوعلی سینا  سالن شهید چیت سازیان دانشکده ادبیات  1392/12/08  1392/12/09  
 ساماندهي اموزش عالي و آموزش هاي بين رشته اي  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري  دانشگاه شهيد بهشتي  1397/02/18  1397/02/18  
 اشنایی با تحلیل خوشه ای با استفاده از نرم افزار spss  دانشگاه بوعلی سینا  دانشگاه بوعلی سینا  1397/04/06  1397/04/06  
 آشنایی با اشتباهات رایج در بررسی های آماری  دانشگاه بوعلی سینا  دانشگاه بوعلی سینا  1397/03/30  1397/03/30  
 آشنایی با تجزیه و تحلیل مدل های رگرسیونی با استفاده از نرم افزار R  دانشگاه بوعلی سینا  دانشگاه بوعلی سینا  1397/03/31  1397/03/31  
 آشنایی با نرم افزار سامانه علم سنجی  دانشگاه بوعلی سینا  دانشگاه بوعلی سینا  1397/04/26  1397/04/26  
 تشریح مصادیق تخلفات پژوهشی و سامانه های مشابهت یاب  دانشگاه بوعلی سینا  سالن شهید چمران  1397/09/28  1397/09/28