فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/07/11   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1398/02/17


محمدرضا يوسف زاده چوسری
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم تربيتي
تاریخ تولد1347/02/07
محل تولد خمیران
علایق شخصی نظریه های برنامه درسی-برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی-ارزشیابی برنامه درسی-پژوهش در برنامه درسی -تحلیل محتوی کتاب های درسی-روش ها و فنون تدریس-برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت-نیاز سنجی
پست الکترونیکی (E_mail)
nimrooz@basu.ac.ir
yousefzadeh2002@yahoo.com
fuman47@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
همدان-دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده ادبیات -گروه علوم تربیتی