صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13212

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/10/13   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/10/13


دکتر خليل زابلي
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم دامي
تاریخ تولد1353/02/23
محل تولد تهران
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
khzaboli@gmail.com
zaboli@basu.ac.ir
kzaboli@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان-دانشگاه بوعلي سينا- گروه علوم داميثابت+988134425401