فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/03/28   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/03/28


دکتر حسن زلقي
درجهاستادیار
گروه آموزشيحسابداري
تاریخ تولد1351/03/25
محل تولد دورود
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
hzalaghi@gmail.com
zalaghi@basu.ac.ir