صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 6557

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   توليد برنامه هاي تلويزيوني  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083086
رشته علوم تربيتي
گرایش تكنولوژي آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری-عملی
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی ارزشیابی دانشجویان براساس انجام تکالیف کلاسی، انجام کار تولیدی، میان ترم و همچنین پایان ترم صورت می گیرد.
توضیحات پروژه درس در این درس یک برنامه تلویزیونی برای آموزش مفاهیم یا روش انجام کاری را باید به عنوان کار عملی انجام دهند.