صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 7080

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   اصول طراحي نظامهاي آموزشي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083101
رشته علوم تربيتي
گرایش تكنولوژي آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی ارزشیابی براساس فعالیتهای کلاسی، میان ترم، تکلیف پایانی و نهایتا امتحان پایان ترم صورت میگرد.
توضیحات پروژه درس فعالیتهای کلاسی شامل طراحی آموزشی براساس الگوهای مختلف برای آموزش یک یا چند مفهوم خاص در دوره دوم ابتدایی است