صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 7959

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه طراحی یک بازی آموزشی جهت بهبود مهارت خودآگاهی کودکان 3 تا 5 سال
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه کاربردی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1394/09/01
تاریخ پایان 1395/06/31
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر
شرح پايان نامه یک بازی آموزشی براساس طراحی پژوهی آموزشی برای پرورش مهارتهای خودآگاهی کودکان 3 تا 5 سال با استفاده از روش پژوهش آمیخته طراحی شد.