صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 7959

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه ارائه مدل مفهومی زیست بومهای یادگیری الکترونیکی برای کودکان 3 تا 10 سال
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه کاربردی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1395/04/01
تاریخ پایان 1396/12/23
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر
شرح پايان نامه یک مدل مفهومی از زیست بومهای یادگیری براساس روش پژوهش آمیخته به منظور توسعه ی زیست بومهای یادگیری ارائه می گردد.