صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/06/21   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/11/23


دکتر میثم زرین فر
درجهاستادیار
گروه آموزشيمهندسي عمران
تاریخ تولد1361/10/07
محل تولد تویسرکان
علایق شخصی خاک غیراشباع
مواد نانو
مدل سازی عددی
پست الکترونیکی (E_mail)
zarinfar@basu.ac.ir
zarinfar@dena.kntu.ac.ir
m_zarinfar@yahoo.com