صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 16157

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/10/14   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1389/10/14


بابك ژاله
درجهاستادیار
گروه آموزشيفيزيك
تاریخ تولد1349/06/14
محل تولد تهران
پست الکترونیکی (E_mail)
jaleh@basu.ac.ir
bkjaleh@yahoo.com