صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14238

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1385/11/27   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیروانشناسيبالينيعلامه طباطبايي1379
کارشناسی ارشدروانشناسيبالينيشيراز1382
دکتریروانشناسيروانشناسيعلامه طباطبايي1390