صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 9832

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/03   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
دکتریزبان وادبيات فرانسهدانشگاه شهید بهشتی1390
کارشناسی ارشدزبان وادبيات فرانسهدانشگاه شهید بهشتی1385
کارشناسیزبان وادبيات فرانسهدانشگاه شهید بهشتی1382