صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 9807

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/08/03   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسي معناشناسي ترجمه رمان سايه دزد اثر مارك لوي
مهیا احمدی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
ترجمه ي دوازده داستان كوتاه از مجموعه ي تنور اثر هوشنگ مرادي كرماني از فارسي به فرانسه
فاطمه نیکخو
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد