صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 10357

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/08/03   
از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/03/30
از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/10/09
از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/03/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
خواندن...تفسیر... ترجمه...امور... 
یکشنبه
انواع...خواندن... مشاوره...ترجمه... 
دوشنبه
خواندن...مشاوره... نظریه...مشاوره... 
سه شنبه
تفسیر...انواع... ترجمه...ترجمه... 
چهار شنبه
امور...مشاوره... ترجمه...ترجمه... 

از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/10/09
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
تاریخ...زبانشناسی 
یکشنبه
دیرینه...مکالمه... 
دوشنبه
سبک...تاریخ... دیکته...
سه شنبه
دستور...مشاوره... 
چهار شنبه
مشاوره...جلسه...