صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 9912

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/06/13   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  دبیر کمیتة تخصصی زیان شناسی و زبان های خارجی شورای بررسی متون و کتب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  1394/12/01    
  مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه  1395/07/01  1396/06/31  
  مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه  1396/07/01  1397/06/31  
  مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه  1397/06/06