صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 9827

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/03   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 دورة زبان و تمدن فرانسه  دانشگاه لومیر لیون 2  لیون، فرانسه  1383/05/01  1383/06/15  
 دورة مطالعاتی ادبیات فرانسه  دانشگاه سوربن جدید- پاریس 3  پاریس، فرانسه  1386/05/15  1386/06/31  
 دورة تربیت آموزگار زبان  بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران  تهران، موسسه فرانسه تهران  1387/02/01  1387/12/25  
 دوره تربیت آموزگار زبان  مرکز بین المللی مطالعات تربیتی  دانشگاه نانت، فرانسه  1387/05/01  1387/05/31  
 دورة مطالعاتی ادبیات فرانسه  دانشگاه سوربن جدید - پاریس 3  پاریس، فرانسه  1389/05/15  1389/06/31  
 دورة مطالعاتی ادبیات و نقد فرانسه  دانشگاه لورن  مِس، فرانسه  1392/06/01  1392/07/30  
 روش ها و فنون تدریس  دانشگاه بوعلی سینا  همدان، ایران  1394/04/01  1394/04/05  
 ارزیابی فعالیت های اموزشی و پژوهشی  دانشگاه بوعلی سینا  همدان، ایران  1394/04/06  1394/04/10  
 ضوابط و مقررات دانشگاهی  دانشگاه بوعلی سینا  همدان، ایران  1393/12/14  1393/12/15  
 کارگاه تخصص نقد ادبی (تحلیل گفتمان ادبی با رویکرد نشانه-معناشناسی)  دانشگاه بوعلی سینا  همدان، ایران  1394/02/03  1394/02/04  
 کارگاه تخصص نقد ادبی (نقد گفتمان شناسی)  دانشگاه بوعلی سینا  همدان، ایران  1394/02/03  1394/02/04