صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13736

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/11/28   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/01/02


دکتر سيدمسعود ذوالحواريه‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم درمانگاهی
تاریخ تولد1351/12/04
محل تولد همدان