صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14765

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/01/02   
از تاریخ   1393/11/28   تا تاریخ   1394/04/15
از تاریخ   1395/11/11   تا تاریخ   1396/04/20
از تاریخ   1393/11/28   تا تاریخ   1394/04/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
دفتر... آناتومیآزمایشگاه... 
یکشنبه
درمانگاه... شورای... 
دوشنبه
دفتر...شورای... عملیات... 
سه شنبه
جراحی بیماریهای... 
چهار شنبه
درمانگاه... امور... 

از تاریخ   1395/11/11   تا تاریخ   1396/04/20
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
دفتر... دفتر... آناتومیعملیات...عملیات... 
یکشنبه
درمانگاه... شورای... 
دوشنبه
مشاوره...امور... عملیات...عملیات...عملیات...
سه شنبه
اصول...مشاوره... امور... 
چهار شنبه
درمانگاه... امور...